top of page
Servet Yildiz Sterk.png

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

OM MEG

Etter noen år i offentlig sektor og senere egen praksis, startet jeg som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell i 2020. 

Tidligere har jeg blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har jeg også lang erfaring som investor og utvikler i eiendomsbransjen der jeg til daglig har ledet et større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett. 

I 2021 ble jeg tildelt Advokatforeningens talentpris for blant annet satsning på nye teknologiske løsninger i mitt arbeid.

Design uten navn.png

FAGOMRÅDER

Mitt mål er å konsentrere praksisen på utvalgte rettsområder, slik at jeg kan forsikre klientene mine om at jeg leverer kompetente og gode juridiske tjenester basert på dybdekunnskap.

avtalerett.png

AVTALERETT

Kontrakter og avtaler er et nødvendig og viktig verktøy for styring av juridiske relasjoner. Gode og gjennomtenkte kontrakter er imidlertid viktigere enn noensinne. Jeg har bred erfaring på dette området og bistår med rådgivning og utforming av de fleste kontraktstyper.

ARBEIDSRETT

Problemstillinger innen arbeidsrett er mange - både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Utfordringene er ulike, men felles for dem alle er at de kan oppleves som krevende og ikke minst vanskelige å håndtere alene. Jeg bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere ved prosesser for domstolene, i forhandlinger samt ved behov for rene rådgivingstjenester.  

arbeidsrett.png
anskaffelser.png

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og det kan få store konsekvenser om reglene brytes. Jeg har bred erfaring på dette området og bistår hele veien, både før, under og etter anbudskonkurranser.

FORSIKRINGSRETT

Forsikringsselskapene er ressurssterke, og de som rammes av en skade har ofte behov for bistand. Jeg har bred erfaring på dette området og bistår som en støttespiller, slik at du kan være sikker på at du får erstatningen du har krav på.

forsikringsrett.png

FORSIKRINGSRETT

Forsikringsselskapene er ressurssterke, og de som rammes av en skade har ofte behov for bistand. Jeg har bred erfaring på dette området og bistår som en støttespiller, slik at du kan være sikker på at du får erstatningen du har krav på.

forsikringsrett.png
servet yildiz sterk.png

TA KONTAKT MED MEG

Jeg vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med meg for et uforpliktende møte slik at vi kan kartlegge mulige løsninger for deg. 

NYHETER

OMTALE I PRESSEN

ADVOKATGUIDEN.NO

Advokatguiden er en advokatindeks over alle advokater i Norge. Her kan brukere anmelde advokater.

KYNDIG OG PROFESJONELL!

Kopi av Uten navn-12.png

Jeg fikk juridisk bistand av Servet ifm. flere drøftingsmøter på min arbeidsplass. Dette gikk strålende og over all forventning. Hadde det ikke vært for Servet sin fagkompetanse og profesjonelle opptreden så kunne dette endt helt annerledes og jeg kan ikke takke nok! Servet var for meg fleksibel, profesjonell og kyndig. Han var også tilpasningsdyktig og fleksibel på tiden møtene fant sted. Jeg anbefaler Servet på det sterkeste og kan ikke annet en å skryte

Anmeldelsen er skrevet av en tidligere klient på Advokatguiden.no

VIDEO BLOGG

Publiserer jevnlig videoer med innhold som angår de fleste av oss.