top of page

MIN SUKSESS ER FORANKRET I MINE KJERNEVERDIER

KVALITET, INTEGRITET OG ENGASJEMENT

MINE KJERNEVERDIER

KVALITET

Mine tjenester holder en høy faglig kvalitet og leveres på en profesjonell måte. Råd og anbefalinger formidles alltid på en klar og tydelig måte.

INTEGRITET

Mine tjenester leveres i samsvar med advokatforskriftens regler for god advokatskikk.​ Jeg er opptatt av å opptre på korrekt måte, med respekt og høflighet, og søker på den måten å vinne respekt hos våre klienter, motparter og retten.

ENGASJEMENT

Jeg viser høyt engasjement og har alltid fokus på oppdraget. ​Jeg er tilgjengelige, responderer hurtig og sørger for rask fremdrift i saken.

servet yildiz sterk.jpg

Utdrag fra CV

2008-2014

Master Rettsvitenskap (LL.M)

Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Oslo (UiO)

- JUS5981 Skatterett I: Grunnleggende skatterett
- JUS5410 Petroleumsrett
- JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring
- JUS5403 Sjørett: Kontrakter

- JUR5030 Masteroppgave: Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet.

2014-2021

Eiendomsutvikler og investor

Kjøp, utvikling, salg og utleie av eiendommer, herunder:

- Analyse og verdsetting av eiendomsmarkedet
- Investeringsanalyse
- Byggesak og prosjektadministrasjon
- Teknisk og juridisk oppfølgning

servet yildiz sterk.png

NYHETER

OMTALE I PRESSEN

nettavisen.png
Advokatforeningen.png
AdvokatWatch.png
bottom of page