top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Advokatbransjen må skifte fokus 🤔 til at mangfold utelukkende handler om lønnsomhet💰💰- Det virker å være for mye fokus på de negative sidene 📉ved det som er annerledes, og det oppstår i lys av dette en frykt for havne i ubehagelige situasjoner. Utfordringen her er å skifte fokus til det positive 📈, for i en bransje der mangfoldet mangler blir forståelseshorisontet smalere slik at det fort kan virke som om mangfold handler om «å være snill» - og det er det absolutt ikke! ⛔️⛔️


- Det bør være innlysende 👀 for alle at en ved å rekruttere bredt, sikrer seg best mulig kompetanse og klientforståelse. For ulike perspektiver og innfallsvinkler gir en mer kreativ og innovativ dynamikk som i et mer globalisert og digitalisert marked, er en klar konkurransefordel. Det er her fokuset burde ligge! 🙌


Les hele artikkelen her.bottom of page