top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Avvikling av Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS

Rettshjelpvirksomheten i rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS er avviklet. Rettshjelper Servet Yildiz har nå gått over som advokatfullmektig til advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS.


bottom of page