• Servet Yildiz Stêrk

Debatt arrangert av Dagens Næringsliv, har også fått omtale i Advokatbladet.