top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Det er en stor ære å bli nominert til Advokatforeningens talentpris.

Jeg blir nesten rørt, for mitt møte med rollen som advokatfullmektig kan best beskrives som et verdifullt ubehag. Advokatyrket innebærer mye ansvar og forventninger, ikke minst med tanke på samfunnsoppdraget vårt. Vi har derfor som advokatfullmektiger mye å leve opp til, og det er motiverende at søkelyset nå rettes mot oss.


Juryen bemerker følgende om meg:


«Juryen bemerker at han har satt ord på diskrimineringen i bransjen og hvilke utfordringer det fører med seg, men også kommet med forslag til forbedringer. Stêrk blir beskrevet som en av de modigste fullmektigene i bransjen ved å være en tydelig stemme i et relativt betent tema.

Juryen mener også Stêrk er kreativ og nytenkende i sin markedsføring av advokattjenester, som når ut til et større publikum som ikke nødvendigvis ville oppsøkt advokat på egenhånd. Juryen mener Stêrk bruker sin rolle og ansikt utad til å tale en viktig sak, samt fremme advokaters kjerneverdier i det offentlige rom på en god måte. Dette gjør ham til en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.»

Les hele artikkelen her.

bottom of page