top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

DN Studio: Hvorfor klarer vi ikke å endre det blendahvite næringslivet?Daglig leder Servet Yildiz om advokatbransjen på DN Studio med direktør Dyveke Hamza i advokatfirmaet Haavind og direktør Libe Rieber-Mohn i integrerings- og mangfoldsdirektoratet :


"Mange enkeltpersoner i bransjen har gode intensjoner, men det råder dessverre en ukultur av arroganse og liten grad av selvinnsikt."

Samtalen ledes av Jorun Sofie Fallmo Aartun, prosjektleder og moderator i Facebook-gruppen DN Kvinner – for deg som er interessert i økonomi og likestilling.


Klikk her for å se hele paneletbottom of page