• Servet Yildiz Stêrk

Du har rett til å klage hvis naboen tar seg til rette!En nabo som urettmessig tar seg til rette er ofte kilde til ubehagelige konflikter og tvister. Blir du påført en skade eller en ulempe som er unødvendig eller urimelig, har du som regel god grunn til å protestere.


Jeg kan være din støttespiller i en oppstått konflikt, eller rådgiver for å unngå fremtidig nabokonflikt. Ved nabokonflikt vil du som regel kunne kreve dekket advokatutgifter under boligforsikringen din.


Ta kontakt med meg for et uforpliktende møte, slik at vi kan kartlegge mulige løsninger på ditt problem.