top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Fast eiendom i utlandet - har du rapportert til skattemyndighetene?

Eier du fast eiendom i utlandet som ikke er rapportert til skattemyndighetene risikerer du å måtte betale tilleggsskatt. Ved større verdier risikerer du også å bli politianmeldt for skatteunndragelse.


Det er ingen hemmelighet at mange nordmenn eier feriebolig i land som Spania, Hellas og Tyrkia, men ikke alle opplyser om dette i selvangivelsen.


Er du bosatt i Norge, har du vanlig skatteplikt til Norge. Dette innebærer at all formue og inntekt, uansett hvor den befinner seg eller er opptjent, skal skattes til Norge.


Dersom du har formue eller inntekter i utlandet som ikke er rapportert tidligere, kan du unngå tilleggsskatt, anmeldelse og straff ved å be om en skatteamnesti / frivillig retting.


Ta kontakt med meg for bistand til å søke om skatteamnesti / frivillig retting.
bottom of page