top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

- For meg som generalist, hadde ikke hverdagen vært den samme uten lovkommentarer.


Les hele intervjuet her.

bottom of page