top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Har du, eller noen du kjenner blitt mobbet?

De senere årene har det vært et økt fokus på mobbesaker. Enkeltmennesker som har opplevd mobbing i tidlig alder får redusert livskvalitet senere i livet, og kan ha problemer med å tilpasse seg resten av samfunnet. Størst fokus har mobbing hatt blant barn i skolealder. Mobbing er imidlertid også et stort problem på flere arbeidsplasser, og nå i større grad over internett.


Ta kontakt med meg for bistand til å for å fremme erstatningskrav mot de som påstås ansvarlig for handlingene.
bottom of page