top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Internasjonal arverett

Når en norsk statsborger har fast bopel i utlandet ved sin død, er det som hovedregel dette landets lovregler, og ikke norsk arverett, som kommer til anvendelse.


Det finnes imidlertid enkelte unntak.


I visse tilfeller der avdøde var bosatt i et annet nordisk land kan arvingene kreve at boet skal fordeles etter norsk arverett.


Der en norsk statsborger i testament har fastsatt at arveoppgjøret skal gjennomføres etter norsk arverett, og landet avdøde var bosatt i aksepterer denne typen testamentariske bestemmelser, skal norsk arverett anvendes. Mange, men ikke alle land aksepterer dette.


Ta kontakt med meg for bistand innen arv- og skifterett. Med et etablert nettverk av samarbeidende advokater på tvers av landegrensene tilbyr jeg en helhetlig tilnærming.

bottom of page