top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Kanskje du eller din bedrift har lyst til å gi en julegave til et godt formål?

Dersom du gir en pengegave til en frivillig organisasjon eller et tros- og livssynsamfunn, kan du ha krav på skattefradrag. Både gaver som gis av privatpersoner og gaver som gis av selskaper, for eksempel et aksjeselskap, kan gi rett til skattefradrag.


Forutsetning for fradraget er at


  • gaven er et pengebeløp

  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner

  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet

  • samlet fradrag ikke overstiger 50 000 kroner per år

  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten.


Ta kontakt med meg for bistand ved skatterettslige spørsmål.
bottom of page