• Servet Yildiz Stêrk

Nasjonal jury for Mangfoldsprisen 2021

Takker integrering departementet for et spennende og ærefullt jury-oppdrag.