top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Påført en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet? Da kan du ha krav på erstatning!

Hvis du som pasient blir påført en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning.


Dersom du blir påført en skade i forbindelse med at du mottar helsehjelp kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som utbetaler erstatningen. Du kan kreve erstatning både dersom du har fått behandling i det offentlige helsevesenet og hos en privat behandler.


Du har normalt rett på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen når NPE har innvilget erstatningen, så lenge dette er nødvendige og rimelige utgifter. I særlige tilfeller kan det også være mulig å få dekket utgiftene allerede i utredningsfasen.


Ta kontakt med meg for bistand til å søke om pasientskadeerstatning.
bottom of page