top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Se reportasje i Advokatbladet om min visjon om å etablere en unik digital tilstedeværelse.Les hele reportasjen her.- Min visjon er å tilgjengeliggjøre advokattjenester ved å etablere en digital tilstedeværelse. Jeg har lagt en strategi der jeg forsøker å bli Norges første Instagram-advokat, en advokat-influencer, i håp om å nå frem til et bredere publikum. Så langt har det vært en suksess, og jeg opplever å nå frem til personer som ellers ikke ville fått dekket sitt rettshjelpsbehov.


- Mange har en stereotypisk forestilling om at vi kun er i bransjen for å tjene mest mulig penger, og at vår ed om å fremme rett og hindre urett ikke eksisterer. Derfor kvier de seg for å ta kontakt.


- Ved å være tilgjengelig på riktige plattformer, er målet å bidra til å hindre at enkeltpersoner aksepterer urett. Dette er for meg en del av min ed om å fremme rett.


- Hun valgte da en advokat utelukkende basert på den digitale tilstedeværelse vedkommende hadde etablert på sosiale medier. I USA er det mye vanligere for advokater å vise seg frem via sosiale medier.


- Henvendelsene jeg har mottatt har ofte resultert i konkrete oppdrag innen spennende rettsområder, og studenter forteller at det er inspirerende å følge med på arbeidshverdagen til en advokatfullmektig. Mange kjenner ikke så mye til advokatyrket selv om de er jusstudenter, og det er derfor viktig å kunne være en rollemodell.


- Men innovasjon og forbedring krever noe utradisjonelt, og forutsetter at vi må være modige og våge oss ut av komfortsonen.


- Selv om fordelene ved bruk av sosiale medier er mange, er det også flere fallgruver. Det er viktig for advokater å ha et bevisst forhold til dette, og jeg håper advokaters etiske retningslinjer vil bidra i riktig retning.


- Jeg håper podcasten vil fungere som en plattform der advokater kan dele inspirerende erfaringer og historier. Podcasten heter Legally Inspired, og planlegges lansert i november 2021.bottom of page