top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Stolt vinner av advokatforeningens talentpris

Advokatforeningens talentpris er for meg en anerkjennelse av meg og mitt arbeid. Det motiverer meg til å fortsette å bruke min rolle og mitt ansikt utad til å fronte disse viktige sakene. På den måten ønsker jeg å være en rollemodell, særlig for andre som kan relatere seg til meg og min historie.


Nå, når jeg har fått denne oppmerksomheten, ønsker jeg å benytte meg av anledningen til å rette oppmerksomheten mot våre kollegaer i Tyrkia som straffeforfølges for sine yrkesutøvelser - til de som har risikert alt for å fremme rett. Dedikerer derfor denne prisen til dem ✊


«Injustice anywhere is a threat to justice everywhere» - Martin Luther King


Les nettutgaven på advokatbladet.no


bottom of page