• Servet Yildiz Stêrk

Talentprisen: – Jeg er en av «de andre»