top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

UDI'den ret mi aldınız? Deneyimli bir hukukçudan profesyonel destek alın

Göç yasası geniş ve karmaşık bir hukuk dalıdır. Göçmenlik yasası kapsamında aile birleşimi, sınır dışı edilme, koruma/sığınma/iltica, vatandaşlık başvurusu, çalışma ve eğitim vizeleri vb. gibi konular yer almaktadır.

UDI ve UNE kurumlarının vermiş olduğu kararlar genellikle başvuru sahibini yansıra aileleri ve yakınlarını da etkilemektedir. Çoğunlukla da reşit olmayan aile üyeleri yani çocuklar etkilenir. Oturma izninin reddedilmesi ya da sınır dışı edilme kararı bu nedenle hem başvuru sahibi hem de ailesi için çok zor bir durumdur. Bu nedenle göçmenlik davalarında göçmenlik makamlarının kararlarının tekrar gözden geçirilmesi için başvuruda bulunmak çok önemlidir.


Göç yasası konusundaki derin tecrübemizle, göçmenlik başvurusu, veya başvuru reddi itirazı konularında sizlere hukuksal destek ve danışmanlık sağlıyoruz

Itiraz, karar değişikliği talebi & dava açma


UDI, Norveç Göç İdaresi'nin merkezi kuruluşudur. İltica, oturum ve çalışma izinleri için yapılan başvurularda ilk karar UDI tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Bu süreçte başvurunuz reddedildiyse, şikayette bulunma hakkiniz bulunmaktadır. Reddedilen başvuruya ilişkin karar mektubunda belirtilen süre içeresinde itirazınızı gerçekleştirmeniz çok önemlidir. Bu süre genellikle kararın kesinleşmesinden itibaren en az üç haftadır. Şikayette bulunduğunuz durumda, UDI ilk önce vermiş olduğu kararı yeniden değerlendirecek ve başvurunuzu kabul edecek ya da göçmenlik makamlarının temyiz organı olan Göç Kurulu'na (UNE) dosyanızı iletecektir. UNE ’ye yönlendirilen dosyalara ilişkin verilen kararlar nihaidir ve temel olarak başka itiraz hakki yoktur.

Reddedilen başvurularda, başvuru sahipleri verilen karara itiraz surecinde ücretsiz hukuki destek alma hakkına sahiptir. Her zaman olmamakla birlikte, birçok durumda karara itiraz surecinde oluşan hukuki destek masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu süreçte, oluşan hukuki masrafların devlet tarafından karşılanması için gerekli başvuru süreçlerinde de sizlere destek olmaktayız.

UNE'nin vermiş olduğu kararlar çoğu durumda nihaidir, fakat bazı özel koşullarda bu kararlar için de itiraz ve yeniden değerlendirme başvurusu yapılabilmektedir. Ret süreçlerinin çoğunda, bir kararın alınmasından itibaren 1 ay içinde karara itiraz başvurusu yapılabilir. UNE ‘ye yapılan itiraz başvurularının değerlendirilebilmesi için genellikle oturum koşullarının yerine getirildiğini gösteren yeni belgeler sunulması gerekmektedir. Hukuksuz bir karar söz konusu ise itiraz hakkınız her zaman bulunmaktadır.

İltica başvuruları göç idaresi nezdinde ayrıcalıklı bir konumdadır. Bir iltica başvurusunda UNE'den kesin bir ret aldıysanız, ancak daha sonrasında ilgili makamlara sunabileceğiniz yeni bilgiler söz konusu ise, kararın değiştirilmesini talep etmek mümkündür.

UNE‘ye bulunduğunuz karar değişikliği talebinde olumlu bir gelişme sağlayamazsanız, UNE’nin verdiği kararının ilgili mahkemeler tarafından geçersiz kılınması için mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz. Bu zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir, aynı zamanda zaman göçmenlik başvurularında atılabilecek en son adimdir.

Hukukçularımız göçmenlik yasası konusunda uzmanlaşmıştır ve bu nedenle bizden yetkin ve etkili yardım alacağınızdan emin olabilirsiniz

Size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Ilk değerlendirmemiz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.


Reddedilen başvurularda, başvuru sahipleri verilen karara itiraz surecinde ücretsiz hukuki destek alma hakkına sahiptir. Her zaman olmamakla birlikte, birçok durumda karara itiraz surecinde oluşan hukuki destek masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır 

Bu süreçte, oluşan hukuki masrafların devlet tarafından karşılanması için gerekli başvuru süreçlerinde de sizlere destek olmaktayız.


Norveç Vize | Çalışma ve eğitim vizesi | Aile birleşimi | Sinir dışı edilme | Mülteci statüsü | Oturum izni yenileme | Sığınma Kalıcı oturum | Oturum iznini geri çekme | İltica | İnsani gerekçelere dayalı oturum izni
bottom of page