top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Velkommen til oss, Roza!

Det er med stor glede vi ønsker Roza Linn Stér Helmersen velkommen som juridisk utreder.

Roza begynte på jusstudiet i Oslo i 2016, og er nå på sitt fjerde studieår. Hun har tidligere blant annet vært daglig leder for Frokostkjelleren studentpub, og har engasjert seg for studentenes trivsel og miljø. Hennes faglige interesser omfatter blant annet prosess- og strafferett, arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett. Hos oss vil hun bistå i den løpende saksbehandlingen, og hun vil være en viktig ressurs for den videre utviklingen av vår virksomhet.


bottom of page